Elus tuleb ette olukordi kus ei oska otsustada mida edasi teha ja kuidas probleemi lahendada.

Tuleme Sulle appi ja koos leiame lahenduse kui tekib probleem:


Töösuhte ametlikuks vormistamiseks on järgmised võimalused:

  • tööleping
  • töövõtuleping
  • käsundusleping
  • võlaõiguslik suuline kokkulepe
  • töötamine FIE-na
  • töötamine OÜ-na


Kui oled noorem kui 18 aastane

Töölepingu võib sõlmida 18 aastasega kuid ka nooremad võivad vanema kirjalikul loal tööd teha- eeldusel, et töö ei kahjusta tervist ja lapse arengut ning ei sega kooliskäimist.
13-14 aastased võivad tööle minna tööinspektori kirjalikul nõusolekul. Nõusoleku taotlejaks on tööandja. Alaealistele lubatud tööde nimekiri on ära toodud Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004 määruses nr.172. Muuhulgas on lubatud lihtsamad puhastus- või koristustööd ning aiatööd.

13-17 aastased koolis käivad lapsed tohivad töötada kuni 4 tundi päevas ehk 20 tundi nädalas.
15 aastased, kes ei käi koolis, tohivad töötada kuni 6 tundi päevas ehk 30 tundi nädalas.
16-17 aastased, kes ei käi koolis, tohivad töötada kuni 7 tundi päevas ehk 35 tundi nädalas.

Alaealised ei tohi töötada õhtusel ajal 18.00-22.00 ja öösel 22.00-6.00 (v.a. erandjuhtumid tööinspektori loal).
Alaealised ei tohi teha ületunnitööd ja töötada puhkepäevadel.


Allikas: Sotsiaalministeerium